Kontakt

Ured direktora

Alceo Koraca

Odjel nabave i prodaje

Odjel maloprodaje

Corinna Miošić

+385 91  3333 170

ckoraca@cak.hr

Maja Kleščić

+385 51 686 536
maja@cak.hr

Ana Vranić

+385 91 3131 024
ana@cak.hr

Siniša Šoštarić

+385 95 200 2200

ssinisa@cak.hr

Računovodstvo

Eni Kocijančić

+385 51 253 081

enik@cak.hr

Silvana Kovačević

+385 51 502 825
silvana@cak.hr

Logistika

Beatrice Kovačević

+385 51 512 960
logistika@cak.hr

Aleksandar Cupać

+385 51 686 534
distribucija@cak.hr

Kontaktirajte nas