Kontakt

Ured direktora

Alceo Koraca

Odjel nabave i prodaje

Odjel maloprodaje

Corinna Miošić

+385 91  3333 170

ckoraca@cak.hr

Ana Vranić

+385 91 3131 024
ana@cak.hr

Siniša Šoštarić

+385 95 200 2200

ssinisa@cak.hr

Računovodstvo

Logistika

Beatrice Kovačević

+385 51 512 960
logistika@cak.hr

Aleksandar Cupać

+385 51 686 534
distribucija@cak.hr

Kontaktirajte nas